5 x 5
ВАРНЕНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ПРЕЗ 80-ТЕ
DIGITAL ПЕРЕДВИЖНИК
НАТЮРMEZZO
Мутанти
Art Victims RESCUE
TITANIC BAND 100
THE DAY BEFORE
VARNA OF EUROPE
ЗАФИРКОВА НА 60

 

 

DIGITAL ПЕРЕДВИЖНИК
Димитър Трайчев представя:

ПЕЙЗАЖЪТ -
страничен продукт на селския туризъм

Варна, Градска художествена галерия
12 - 26 септември 2012

Със специалното участие на:
Милко Божков
Росен Донев
Мария Зафиркова
Пламен Монев

Digital Передвижник* Club

Понятието Оригинал отдавна предизвиква снизходителна усмивка сред знаещата публика. В края на 50-те години на ХХ век, героите на поп-арта - Уорхъл, Раушънбърг и Лихтенщайн взривиха статуквото, като реализираха своите работи в хилядни тиражи с промишлени технологии. Те възстановиха ренесансовото право на художника да мисли и издигнаха ролята на артиста над занаятчийските стандарти.

На териториятя на Digital Передвижник Club
Оригиналът не съществува.

Всички растерни изображения от тази експозиция са създадени в Photoshop, а векторните са конструирани в Corel Draw на Tablet PC - HP EliteBook 2730p, между 2007 и 2012 година. Част от тях са рисувани на терен, друга част по аналогиви скици или лични фотографии. Всички изображения са отпечатани в OlePrint на принтер Epson SP 9900 и платна Hahnemuhle от сериите Manet, Dager и Artist.

Digital Передвижник Club открива възможност за създаване на динамична мрежа от притежатели на дигитални визуални произведения. Кооперирането в рамките на клуба и ниските производствени разходи повдигат нивото на мобилност в съвременните пространства за обитаване, работа и свободно време. Цикличните промени в цветния баланс
и префокусирането на визуалните акценти безспорно
подобряват, както психологическия климат, така
и позитивното излъчване на средата. За комуникация в клуба ще бъде създаден раздел в сайта www. zaftra.net

*Передвижники
Група руски художници от втората половина на XIX век, които бойкотират официалния художествен живот и създават система от пътуващи изложби по различни градове на Империята. Сред тях са Крамской, Репин, Суриков, Васнецов, Перов, Шишкин, Левитан, Серов.

Передвижниците са близки по дух с британските прерафаелити и френските импресионисти. Те представят сцени от обикновения живот и състоянията на природата, далече от академичните стандарти, в духа на социално ангажирания реализъм.