5 x 5
ВАРНЕНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ПРЕЗ 80-ТЕ
DIGITAL ПЕРЕДВИЖНИК
НАТЮРMEZZO
Мутанти
Art Victims RESCUE
TITANIC BAND 100
THE DAY BEFORE
VARNA OF EUROPE
ЗАФИРКОВА НА 60

 

 

ЗАФИРКОВА НА 60

08.09.2011 Варна
Ресторант градина Немо.

Иван Благоев
Иван Войнов
Димитър Трайчев
Христина Донева
Рожденичката
Маргарита Войнова

Росен Донев отново е извън кадър.
Нищо не може да се направи -
длъжностна характеристика.