1/2

 

КУЛТУРИЗЪМ
2001

Мария Зафиркова
живопис
Димитър Трайчев
фотография

Този проект е базиран
на туристически емоции
от Северна Америка
и Източна България