1/1

 

MULTIPLICATION
2004

Софийска градска галерия
01.04– 01.05 2004

Проект на Британския съвет. Куратор на българския раздел е
Мария Василева.

МАРИЯ ЗАФИРКОВА
MY DOZEN MILES

12 плексигласови кутии
с обложки и дискове
със записи
42,5 х 49,8 тираж 5

ДИМИТЪР ТРАЙЧЕВ
ТОТAL ECLIPSE 1999/2004

60 x 84 x 25 cm
Полиетиленов полупрозрачен торс, вградено осветление, тениска, сито печат тираж
5 броя

View PDF