1/1

 

10 ГОДИНИ
1999

Това бяха годините
на надеждата.
Нещата уж трябваше
да потръгнат.
Само че някой
ни издърпа килимчето.