1/1

 

УПОТРЕБЕНИ ЛИЦА
1996

Проектът е реализиран
заедно с представителя
на Хемпел за България
Борис Стателов

Когато попаднеш в Кораборемонтния завод
във Варна виждаш най-голямата галерия за съвременна живопис
в света. Върху корпусите
на корабите, изтеглени в сух док за ремонт, на стотици квадратни метри са представени всички познати техники - от индустриалния минимализъм на готовите за отплаване до многослойните исторически белези, обогатени от корозия
и несръчните опити за ретуш на корита с екзотични флагове.

В този проект са включени работни фотографии на Борис Стателов от различни етапи на ремонта, фотографии и живопис на Димитър Трайчев
и живопис на Мария Зафиркова.