2/2

 

ЗАФТРА

Неформално сдружение на художници с традиционно академично образование, закърмени с идеите на ВХУТЕМАС и BAUHAUS.

Повече 30 години,
ние - Димитър Трайчев
и Мария Зафиркова,
живеем под един покрив.
За съжаление, да работим
в колектив е рядко
и екзотично удоволствие.

В началото на 80-те
показахме една обща
живописна работа.
Според някои, нашият опит
хвърляше сянка върху култа Аз и Бялото Платно.
И резултатът, и особено процесът ни заинтригуваха.
Музиката е неотделима
част от нашия живот
и щяхме да сме различни без Miles Davis,
Jaco Pastorius, Michael Brecker, Jimi Hendrix,
The Cream, Stevie Wonder,
Sting и много други.