1/1

 

BLACKSEA/NORTHSEA
1999

Големите приятели
на България -
Ada d'Hamecourt
и Ton Delemarre,
изградиха този мост
към холандския зрител
с пионерски ентусиазъм
и много любов.

По този проект от 1990 година до днес, работите
на повече от сто български
и холандски художници
са били експонирани
в галериите на Холандия
и България.

За куратор от българска страна на това издание
на проекта беше избран изкуствоведът
Румен Серафимов.