1/1

 

RECYCLE BIN
1997

Този проект е опит за стопиране на инерцията,
набрана от директната употреба на методи,
свързани със създаването
на графични компютърни образи за рекламата.

Названието е инспирирано от функцията на Recycle Bin на Windows.

Застъпих принципи, формулирани в ранните фотограми на Лисицки, Мохоли-Над, Ман Рей
и опитите през 80-те
на Раушънбърг
в използването
на полиграфията
като графична техника.

В основата бе желанието ми да използвам максималния ефект от смесването допълнителните цветове на Gebr. Schmidt - оранж 9909-К, виолет 9933-К, зелено 9953-К, плюс черно.

Направих селекция на отпадъчните материали след приключването на редовна смяна в монтажното отделение на печатница Етикет принт - Варна, на 15.05.1997. На копирната рама ситуирах наличното върху 4 офсетови форми. След късо експониране без вакуум формите бяха машинно проявени от 1 до 3 пъти и преди последното фиксиране, нанесох зонални корекции с концентриран проявител.

На принципа на пермутацията беше отпечатан тираж 8х32 на двуцветна плоска офсетова машина Planeta върху 180г/м2 Koeler картон 700/1000мм с размяна и подмяна на формите на всеки 32 бройки.