1/1

 

EXIT / NO EXIT
1995

Употребих две изображения от проекта Цели и средства, за база на графичния цикъл и за първи път в своята практика употребих принципа на пермутацията при 4 цветен офсетов печат. Векторните изображения са отпечатани на листова двуцветна офсетова машина.

Чудех се къде да напъхам ръчната ситопечатната графика от 80-те, създавана извън мащабните проекти. Това беше огромна школа за мен. Реших, че мястото и е до дигиталните технологии и тяхната аналогова реализачия.